Nieuwsbrief

Lieve Mensen,
 
Scholen zijn weer begonnen en het gewone dagelijkse leven is bij de meeste mensen weer opgepakt. We hebben volop kunnen genieten van het mooie weer, soms was het zo warm dat we automatisch gedwongen werden om een paar versnellingen terug te schakelen. Het tempo waarin we deze tijd leven kan en mag dus gereduceerd worden om dichter bij ons gevoel te komen.
 
Daarnaast is het mij in deze zomer nog duidelijker geworden wat in dit leven (en vorige levens) een grote rol speelt namelijk: Passie.
Handelen vanuit een liefdevol en moedig hart, dus ook vanuit gevoel.
 
Daarbij hoort en hoorde ook het bewaken en beschermen van kosmische geheime bewijzen. Geheimen die feitelijk geen geheimen zijn, alleen al eeuwenlang onderdrukt worden door de mens zelf. Het verleden bewijst en vertelt dat, de mensen die in contact stonden met de kosmos of spirits en alles wat op esoterisch gebied plaatsvond zoals Jezus, heksen, ridders van de Rozenkruisers(waaronder ik) en tempeliers letterlijk en figuurlijk monddood werden gemaakt. Alleen om macht en geld.
 
Angst werd en wordt nog steeds gezaaid, angst is een van de grote emoties naast bitterheid, schuld, wraak, woede, teleurstelling, enzovoort, die de persoonlijke ontwikkeling flink in de weg kunnen staan en fysieke klachten kunnen veroorzaken. Ook bij mij stagneerde de moed, om uit angst voor veroordeling te handelen naar mijn visie en gevoel. Echter voel ik een passievolle innerlijke drang om niet in de pijn te blijven, en vooral in openheid mijn eigen weg te gaan.
 
Generaties lang is er te kort aandacht gegeven aan hoe we als individu met emoties en persoonlijke (spirituele) ontwikkeling om kunnen gaan. Deze ontwikkeling staat ten opzichte van de snelheid in de ontwikkeling op technologisch en wetenschappelijk gebied nagenoeg stil en is daarom belangrijk dat je jezelf gaat herkennen en erkennen (spiritualiteit).
 
Vanuit deze visie en passie wil ik vanaf vier oktober de cursus zelfreflectie voortzetten, dit keer op 5 donderdag middagen. Informatie over deze cursus en nog meer vind je op mijn vernieuwde website www.arkra.nl.
 
Wederom mijn dank aan Collin van ColWebdesign , die de moeite om mijn website te gaan bezoeken vergroot heeft.
 
Tot slot weet dat liefde de allergrootste kracht is en altijd (over) wint! De uiteindelijke drijfveer  van de mens is heel simpel: Handelen vanuit, verlangen naar, openstaan en ontvangen van LIEFDE
 
Liefdevolle groet Anneke
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *